Testy praktyczne, o ile nie zaznaczono inaczej, będą odbywać się w porze ćwiczeń w dwóch turach (proszę zatem wcześniej ustalić w obrębie grupy, kto przystępuje do testu w pierwszej turze a kto w drugiej). Testy udbywają się w salach D111 i D112. W przypadku nieobecności na jednym z testów lub nieuzyskaniu zaliczenia, kolejny okazja do przystąpienia do testu praktycznego będzie w sesji poprawkowej (dokładny termin testu w sesji poprawkowej zostanie podany na tej stronie niebawem).

Bioinformatyka praktyczna (studenci biotechnologii, 1 rok, 2 stopień)
  • 15.12.2016 czwartek, grupa wtorkowa przystępuje do testu w porze wykładu, tj. o 11:00

  • 12.01.2017 czwartek, grupa wtorkowa przystępuje do testu w porze wykładu, tj. o 11:00

Podstawy bioinformatyki (studenci biofizyki, 3r)
  • 12.01.2017 czwartek, początek testu o 13:00

  • 19.01.2017 czwartek, początek testu o 12:15 (tj. w porze ćwiczeń)

Bioinformatyka (studenci biotechnologii 3r)
  • 11.01.2017 środa

  • 25.01.2017 środa

Zastosowania bioinformatyki (studenci biofizyki, bioinformatyki z biofizyką stosowaną, bioinformatyki)
  • 10.01.2017 wtorek, grupa piątkowa przystępuje do testu w porze wykładu, tj. o 14:30

  • 24.01.2017 wtorek, grupa piątkowa przystępuje do testu w porze wykładu, tj. o 14:30

BioInfoCourses: 2016-12-08 Harmonogram testów praktycznych z kursów bioinformatyki (last edited 2016-12-20 09:34:31 by KrzysztofMurzyn)