Seminaria dla uczestników kursu Podstawy bioinformatyki odbędą się 5.01.2016 (czwartek). Wykaz zagadnień do prezentacji seminaryjnych zostanie opublikowany niebawem. Po przypisaniu wybranych zagadnień konkretnym osobom zostanie opublikowany harmonogram prezentacji seminaryjnych w tym dniu. Obecność na seminariach (tj. i w porze wykładu o 8:30 i w porze ćwiczeń, o 12:15) jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia tej części zajęć.

BioInfoCourses: 2016-12-08 Podstawy bioinformatyki - termin prezentacji seminaryjnych (last edited 2016-12-09 12:17:14 by KrzysztofMurzyn)