W dniu 21.02 (wtorek) o 10:00 zaplanowano początek testu w sesji poprawkowej. Uczestników proszę o wskazanie preferowanej godziny rozpoczęcia testu. Po zapełnieniu obu grup (tj. o 11:00 i 12:15) zostanie utworzona kolejna (o 13:30). W teście mogą wziąć udział osoby poprawiające ocenę niedostateczną uzyskaną w pierwszym terminie oraz osoby, które z różnych powodów nie wzięły udziału we wcześniej organizowanych testach. Wpisy na listę sondażową podaną powyżej są poufne, tj. tylko administrator sondy może widzieć nazwiska osób zapisanych na konkretny termin.

BioInfoCourses: 2017-02-01 Termin testów z bioinformatyki w sesji poprawkowej (last edited 2017-02-17 11:20:38 by KrzysztofMurzyn)