Bioinformatyka dla biochemików (WBT-BCH-396)
testy praktyczne będą odbywać się w porze ćwiczeń, tj. we wtorki o godz. 12:15 oraz 14:30; przewidziane są łącznie dwa testy praktyczne; każdy test będzie trwał 60 min; studenci na teście pracują indywidualnie; pierwszy test odbędzie się w dniu 30.05.2017, a drugi 6.06.2017. Testy będą odbywać się równolegle w salach D111 oraz D112.
Podstawy programowania w Pythonie (WBT-BT285R-2)
dwa testy praktyczne odbędą się w dniach 2.06.2017 (piątek) oraz 9.06.2017; początek o godz. 9:00, 11:15 i 13:30; uczestnicy proszeni są o uprzednie zapisanie się do udziału w teście korzystając z ankiety, do której link otrzymali pocztą na adresy email zarejestrowane w systemie USOS. Każdy test trwa 120 min, studenci pracują indywidualnie.
Bioinformatics in English (WBT-BT605E)
the practical test is scheduled on 24th of May (Wed) at 9:00am and 10:15am. The students are supposed to work individually; the test takes 90min to complete. Students are kindly asked for choosing the preferred hours for the beginning of the test using the doodle forms which are indicated in the email messages that they received.

BioInfoCourses: 2017-05-18 Harmonogram testów zaliczeniowych dla kursów prowadzonych w semestrze letnim (last edited 2017-05-24 08:13:11 by KrzysztofMurzyn)