Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2019-04-29 11:13:27
Size: 536
Comment:
Revision 4 as of 2019-04-29 12:09:51
Size: 650
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
  . pierwszy test zaliczeniowy, 2019-05-28 (wtorek, wszystkie grupy)   . pierwszy test zaliczeniowy, 2019-05-28 (wtorek, wszystkie grupy w godzinach w których odbywały się zajęcia)
  . drugi test zaliczeniowy, 2019-06-04 (wtorek, wszystkie grupy)
 • Programowanie w Pythonie
  • pierwszy test zaliczeniowy, 2019-05-10 (piątek, wszystkie grupy): godz. 8:45 i 10:30 sale D111 i D112
  • drugi test zaliczeniowy, 2019-06-14 (piątek, wszystkie grupy)
  • kadra na oba testy: dr Krzysztof Sarapata, mgr Adrian Kania
  • koordynator testów: dr Krzysztof Sarapata
  • nadzór merytoryczny: dr hab. Krzysztof Murzyn
 • Bioinformatyka dla studentów Biochemii
  • pierwszy test zaliczeniowy, 2019-05-28 (wtorek, wszystkie grupy w godzinach w których odbywały się zajęcia)
  • drugi test zaliczeniowy, 2019-06-04 (wtorek, wszystkie grupy)

BioInfoCourses: 2019-04-29 Harmonogram zaliczeń w sem. letnim 2018-2019 (last edited 2019-04-29 12:09:51 by KrzysztofSarapata)