Zaawansowane techniki modelowania molekularnego i bioinformatyki

Kurs nieobowiązkowy (ECTS 3.0) dla studentów 4 roku Biotechnologii i Biofizyki obejmuje łącznie 60 godzin zajęć (30 godzin seminiaria, 30 godzin projekt). Zajęcia odbywają się w semestrze letnim. Liczba uczestników kursu ograniczona jest do 12 osób. Na zaliczenie kursu składa się ocena realizacji projektu badawczego.

Słowa kluczowe: modelowanie molekularne, bioinformatyka

Warunki wstępne: zaliczenie kursów Podstawy modelowania molekularnego oraz Zastosowania bioinformatyki

Opis kursu: Kurs obejmuje przegląd praktycznych zastosowań nowoczesnych technik modelowania molekularnego i biotechnologii w aktualnie prowadzonych badaniach z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biofizyki i biotechnologii. Studenci realizują projekty naukowe w zakresie ustalonym na początku kursu a następnie przedstawiają postępy w ich realizacji w trakcie systematycznie wygłaszanych, krótkich prezentacji seminaryjnych. Realizowane projekty naukowe dotyczą m.in. zagadnień samoorganizacji cząsteczek związków błonowo czynnych, przewidywania struktury przestrzennej białek metodami modelowania porównawczego, rozwijania oprogramowania wspomagającego prowadzenie badań metodami modelowania molekularnego i bioinformatyki.


BioInfoCourses: AdvTechSeminar (last edited 2011-02-15 22:56:05 by localhost)