BT152 ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MOLEKULARNEGO W BIOTECHNOLOGII

Prowadzący: prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
Wymiar godzin: 15 godz. wykładów + 15 godz. ćwiczeń + 15 godz. seminariów
Forma zaliczenia: pisemne opracowanie ćwiczeń wg punktów zawartych w instrukcji, zaliczenie seminarium oraz egzamin pisemny
ECTS: 4 , semestr: Z , miejsce: D107 WBBiB , ograniczenie dostępności: brak
Wymagania wstępne: zaliczenie kursu Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek (kurs BT151)

Opis kursu:

 1. Podsumowanie metod modelowania molekularnego
 2. Analiza wyników symulacji dynamiki molekularnej: a. równowagowa struktura układów molekularnych; b. równowagowa dynamika układów molekularnych
 3. Weryfikacja modeli komputerowych
 4. Optymalizacja struktury na przykładzie białka rozpuszczalnego
 5. Analiza konformacyjna polipeptydów
 6. Zastosowanie modelowania molekularnego w badaniach układów błonowych

Ćwiczenia mają na celu zaznajomienie studentów z potencjałem badawczym najnowszych programów do modelowania molekularnego biocząsteczek. Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie (2 osoby przy jednym komputerze). • Termin zajęć
 • Wykład
  piątek 14:00-16:00


 • Literatura

 • Molecular Modelling: Principles and Applications. A.R. Leach, Longman, 1996.\
 • Molecular Modelling and Simulation. T. Schlick, Springer, 2002.

Suplement: średniowanie po czasie i po zbiorze, funkcja autokorelacji, weryfikacja modelu, homology modelling, badania makromolekularnych bio-układów metodami komputerowymi

BioInfoCourses: AppliedModMol (last edited 2011-02-15 22:57:23 by localhost)