Bioinformatyka i modelowanie molekularne

Kurs przeznaczony jest dla uczestników Studium Podyplomowego organizowanego przez WBBiB UJ.Literatura

  • Bioinformatyka i ewolucja molekularna, Higgs & Attwood, PWN 2008

BioInfoCourses: BioinfoModMol (last edited 2014-04-05 06:22:58 by KrzysztofMurzyn)