Differences between revisions 26 and 27
Revision 26 as of 2019-11-08 09:00:54
Size: 5034
Comment:
Revision 27 as of 2019-11-08 11:09:24
Size: 5078
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 42: Line 42:
  * [[attachment:konw5.ipy|sesja ipython]]

Programowanie w Pythonie

Kurs obowiązkowy dla studentów 2r Biofizyki molekularnej i komórkowej, polecany również studentom Biotechnologii, Biotechnologii molekularnej, Bioinformatyki oraz Biochemii. Konwersatoria odbywają się w piątki o godz. 10:15 w sali D111. Grupy ćwiczeniowe liczą maks. 8 osób, zajęcia odbywają się w piątki (8-10 oraz 12:30-14:30) oraz czwartki (13-15). Kurs obejmuje 15h konwersatoriów (5 bloków po 3h) oraz 30h ćwiczeń (w tym dwa testy praktyczne). Szczegółowe informacje dot. kursu dostępne są na stronie systemu sylabus@UJ (sylabus w formacie PDF).

Konwersatoria

4.10.2019

Wprowadzenie i sprawy organizacyjne. python vs. ipython (por. Introducing IPython)

  • Kurs składa się z konwersatoriów (łącznie 15h, piątek 10:15-12:30, sala D111) oraz ćwiczeń (łącznie 30h, 3 grupy zajęciowe: pt 8-10, pt 12:30-14:30, czw 13-15)
  • Warunki zaliczenia: max. 40 pkt za ćwiczenia (5 pkt na każde z ośmiu punktów, LAB), 30 pkt za każdy z dwóch testów praktycznych (łącznie 60 pkt, każdy test (TEST_1, TEST_2) trwa 90 min) - łącznie do zdobycia 100 pkt
  • Procentowa skala ocen: {'ndst':(0,49.9), 'dst': (50,59.9), 'dst+': (60,69.9), 'db': (70,79.9), 'db+': (80,89.9), 'bdb': (90,100)}
  • Ocena z ćwiczeń ustalana jest wg wzoru: LAB + TEST_1 + TEST_2
  • Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność na większości spotkań konwersatoryjnych (min. 3 z 5 konwerstoriów)
  • W przypadku braku zaliczenia w pierwszym terminie, w drugim terminie student przystępuje do jednego testu (90 min, TEST3), a wynik z ćwiczeń w drugim terminie ustalany jest wg wzoru: LAB + MAX(TEST_3, MIN(TEST_1, TEST_2)) + MAX(TEST_1, TEST_2)
11.10.2019
18.10.2019
25.10.2019
8.11.2019

Literatura

BioInfoCourses: CodeInPython (last edited 2019-11-08 11:09:24 by KrzysztofMurzyn)