Differences between revisions 277 and 278
Revision 277 as of 2019-11-08 15:48:12
Size: 4328
Comment:
Revision 278 as of 2020-01-03 11:18:01
Size: 4328
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
<<PageList(regex:^(2018-1[0-2]-.*|2019-0[0-9]-.*))>> <<PageList(regex:^(2019-1[0-2]-.*|2020-0[0-9]-.*))>>

Aktualności

Wszystkie ogłoszenia
Courses for foreign students

Lista prowadzonych kursów

Oferta dydaktyczna Zakładu Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki obejmuje następujące kursy:

cały rok
semestr zimowy
semestr letni


Dokumentacja do wybranych programów i pakietów używanych w trakcie ćwiczeń jest udostępniana na oddzielnej stronie.

Deponowanie sprawozdań dostępne jest na stronie SubmitAssignment (strona dostępna po zalogowaniu się na konto uczestnika kursu). Na stronie Status sprawozdań można wyświetlić listę poprawnie zdeponowanych sprawozdań.

Na stronie FAQ znajduje się lista często zadawanych pytań i co ważniejsze udzielonych odpowiedzi.

BioInfoCourses: FrontPage (last edited 2020-03-04 12:19:05 by KrzysztofMurzyn)