Differences between revisions 64 and 65
Revision 64 as of 2019-10-02 09:49:12
Size: 920
Comment:
Revision 65 as of 2019-10-02 09:51:57
Size: 1106
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:

= Plan studiów i sylabusy =

 . [[https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/2/10/30|Bioinformatyka 1go stopnia]]
 . [[https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/3/10/30|Bioinformatyka 2go stopnia]]

Kontakt z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne możliwy jest w podanych poniżej terminach (ponieważ w tym samym czasie konsultacje mogą być udzielane co najwyżej dwóm osobom, proszę o wcześniejsze zgłoszenie chęci konsultacji drogą mailową).

semestr zimowy
  • dr Krzysztof Murzyn, B028, tel. (12) 664-6379, wtorek 12:00-13:00

  • dr Michał Markiewicz, A022, tel. (12) 664-6530, środa 12:45-13:45

  • dr Anna Wójcik, 3.01.4, środa 13:00-15:00, mail: anna.m.wojcik_at_uj.edu.pl

semestr letni
  • dr Krzysztof Murzyn, B028, tel. (12) 664-6380, czwartek 14:00-15:00

  • dr Michał Markiewicz, A022, tel. (12) 664-6530, środa 12:45-13:45

Harmonogramy zajęć w roku 2019/2020

Plan studiów i sylabusy

BioInfoCourses: HappyHours (last edited 2019-10-02 09:51:57 by KrzysztofMurzyn)