Przykładowe testy praktycznych umiejętności

Poniższe testy proszę wykonywać we własnym zakresie. Wyjaśnienia sposobu poprawnego rozwiązania zadań proszę szukać w dostępnych dla uczestników kursu materiałach (prezentacje z wykładów, instrukcje do ćwiczeń, zadania do sprawozdań). W ramach konsultacji studenckich są udzielane informacje dotyczące wskazanych zagadnień merytorycznych - nie jest możliwe omawianie szczegółowych aspektów rozwiązania zadań, których treść podano poniżej.

Wydanie 2011

Pobierz plik z arkuszem odpowiedzi PDF.

Zadania z testu należy wykonywać na serwerach SRS@EBI, WebOfKnowledge@ThomsonReuters, Mobyle@Pasteur oraz PDB@RCSB. Materiały z wykładów, ćwiczeń oraz sprawozdań dostępne są na BioInfoCourses. Dostęp do niektórych serwisów internetowych może wymagać odpowiednich ustawień PROXY twojej przeglądarki internetowej lub dostępu do komputera pracującego w sieci uniwersyteckiej.

  1. W pierwszym zadaniu można szybko wyszukać odpowiednią pracę podając nazwiska co najmniej dwóch współautorów. Następnie można wyświetlić listę publikacji dla jednego z nich (link na stronie ze szczegółowymi informacjami o wybranej publikacji) i wykonać raport cytowań, w którym bez problemu można odszukać liczby cytowań konkretnej pracy w wybranych latach.
  2. Identyfikację sekwencji najlepiej przeprowadzić korzystając z serwisu NCBI BLAST uruchamiając przeszukiwarkę z domyślnymi parametrami.
  3. Informacje o kryteriach porównywania sekwencji można znaleźć pod Search Summary na stronie z wynikami przeszukiwania.

  1. W zadaniu trzecim, w pierwszym punkcie, trzeba zwrócić uwagę, że indeksy nazw w bazie danych GeneOntology zawierają wyłącznie słowa jednowyrazowe (tj. frazy dzielone są na części rozdzielone spacjami). Z tego powodu, przy wyszukiwaniu Golgi membrane trzeba użyć odpowiedniego operatora logicznego łączącego dwa wyrazy, które mają się pojawić w polu Name.

  2. Łacińska nazwa dla psa to Canis familiaris.

  3. Do rozwiązania trzeciego punktu tego zadania, istotne będzie wykorzystanie bazy danych GOA.

BioInfoCourses: IntroBioinformatics/TestYourself (last edited 2014-09-16 08:06:56 by KrzysztofMurzyn)