Plan ćwiczeń

 1. Wprowadzenie do powłoki Bash

 2. Edytory i przetwarzanie tekstu

 3. Programowanie w powłoce

 4. Praca w środowisku centrum obliczeniowego

 5. Wirtualizacja systemów. Instalacja i konfiguracja systemu GNU/Linux

 6. Wybrane zagadnienia administracji systemem GNU/Linux. Praca zdalna


Instrukcja do ćwiczeń zawiera trzy typy zadań opisane poniżej.

Oznaczenia zadań w instrukcji do ćwiczeń:

 • (./) zadania wykonywane w oparciu o informacje w instrukcji lub uwagi prowadzącego ćwiczenia.

 • (!) zadania wykonywane samodzielnie, po przygotowaniu rozwiązania student sygnalizuje gotowość odpowiedzi, która jest oceniana w trakcie zajęć

 • {*} zadania dodatkowe, które należy wykonać po zaliczeniu wszystkich zadań oznaczonych (!)

 • {1} {2} {3} oznaczenie trudności/punktacji zadania. Suma punktów zdobytych za rozwiązanie zadań jest przeskalowywana do oceny, której wysokość jest podana dla każdego ćwiczenia. (cyfra 3 np. oznacza zakres możliwych do zdobycia punktów od 0 do 3, analogicznie 2,1).

Instrukcja do ćwiczeń jest zwykle podzielona na etapy. Każdy etap zawiera szereg poleceń w formie numerowanego wykazu. Polecenia do ćwiczeń należy wykonywać w podanej kolejności.


(!) Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia należy odpowiednio przygotować swoje konto użytkownika. Każda grupa studentów posiada nałożone na swoje konto ograniczenie przestrzeni dyskowej, tzw. quota. Wydając polecenie  du -hs  w katalogu domowym sprawdzić jego objętość. Zbędne dane w największej ilości znajdują się w pamięci cache przeglądarki internetowej lub w postaci plików wygenerowanych w czasie poprzednich ćwiczeń, a nie używanych obecnie.

 • (./) Proszę usunąć zawartość pamięci cache przeglądarki WWW oraz usunąć wszystkie zbędne pliki graficzne znajdujące się w katalogu domowym lub jego podkatalogach. Podmienić słowo PROFIL w poniższym poleceniu na nazwę profilu właściwego dla danego konta (  ls -l ~/.mozilla/firefox/  )

   rm .mozilla/firefox/PROFIL.default/Cache/* 
   find | grep png | xargs -i rm {}  - pliki PNG
   find | grep pdb | xargs -i rm {}  - pliki PDB, nie używane już w ramach kursu

Ponadto sugerowane jest też wyłączenie opcji powiadamiania o niebezpiecznych stronach WWW w przeglądarce Firefox (Edycja>Preferencje>Bezpieczeństwo)

BioInfoCourses: IntroLinux/LabSchedule (last edited 2018-04-25 08:51:37 by MichalMarkiewicz)