Skala punktowa dla ocen końcowych

Warunkiem koniecznym do zaliczenia kursu jest uzyskanie min. 30 pkt łącznie z ćwiczeń i projektu.

  • bardzo dobrze (5.0): 85-115
  • plus dobrze (4.5): 80-84
  • dobrze (4.0): 75-79
  • plus dostatecznie (3.5): 70-74
  • dostatecznie (3.0): 60-69
  • niedostatecznie (2.0): 0-59


  • - niezarejestrowany

    brak wyników

BioInfoCourses: IntroLinux/ViewScores (last edited 2011-02-15 22:57:06 by localhost)