Differences between revisions 21 and 23 (spanning 2 versions)
Revision 21 as of 2009-03-02 09:50:24
Size: 2311
Comment:
Revision 23 as of 2011-02-15 22:55:46
Size: 2310
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
Kurs obowiązkowy (ECTS: 2, numer katalogowy: '''BT304''') dla studentów 1 roku Biofizyki WBBiB UJ obejmuje 9 godzin wykładów i 21 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w semestrze letnim: wykłady w poniedziełak w godz. 15:00-16:30 w sali 1.0.1 (kompleks dydaktyczno-biblioteczny), ćwiczenia w sali D111/D110 (termin do ustalenia). Liczba uczestników kursu ograniczona jest do 36 osób. Na zaliczenie kursu składają się ocena z ćwiczeń (40%), test praktycznych umiejętności (30%) oraz test wyboru (30%). Warunkiem wstępnym uczestnictwa w kursie jest zaliczenie kursu [:IntroPC:obsługa komputera]. Kurs obowiązkowy (ECTS: 2, numer katalogowy: '''BT304''') dla studentów 1 roku Biofizyki WBBiB UJ obejmuje 9 godzin wykładów i 21 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w semestrze letnim: wykłady w poniedziełak w godz. 15:00-16:30 w sali 1.0.1 (kompleks dydaktyczno-biblioteczny), ćwiczenia w sali D111/D110 (termin do ustalenia). Liczba uczestników kursu ograniczona jest do 36 osób. Na zaliczenie kursu składają się ocena z ćwiczeń (40%), test praktycznych umiejętności (30%) oraz test wyboru (30%). Warunkiem wstępnym uczestnictwa w kursie jest zaliczenie kursu [[IntroPC|obsługa komputera]].
Line 11: Line 11:
  . [wiki:Self:/LectureSchedule Wykłady]
  . [wiki:Self:/LabSchedule Instrukcje do ćwiczeń]
  . [wiki:Self:/Glossary Trudne słowa]
  . [[/LectureSchedule|Wykłady]]
  . [[/LabSchedule|Instrukcje do ćwiczeń]]
  . [[/Glossary|Trudne słowa]]
  . [[/ViewScores|Oceny cząstkowe]]
Line 16: Line 17:
  . [wiki:Self:/Notes Uwagi i notatki]
  . [wiki:Self:/Admin Sprawy administracyjne]
  . [[/Notes|Uwagi i notatki]]
  . [[/Admin|Sprawy administracyjne]]

System operacyjny GNU/Linux

Kurs obowiązkowy (ECTS: 2, numer katalogowy: BT304) dla studentów 1 roku Biofizyki WBBiB UJ obejmuje 9 godzin wykładów i 21 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w semestrze letnim: wykłady w poniedziełak w godz. 15:00-16:30 w sali 1.0.1 (kompleks dydaktyczno-biblioteczny), ćwiczenia w sali D111/D110 (termin do ustalenia). Liczba uczestników kursu ograniczona jest do 36 osób. Na zaliczenie kursu składają się ocena z ćwiczeń (40%), test praktycznych umiejętności (30%) oraz test wyboru (30%). Warunkiem wstępnym uczestnictwa w kursie jest zaliczenie kursu obsługa komputera.Terminy zajęć:

  • wykłady: poniedziałek 15-16:30, sala D106
  • ćwiczenia: grupa A (poniedziałek 16:45-18:45, D111), grupa B (poniedziałek 16:45-18:45, D112)


Słowa kluczowe: architektura, instalacja i konfiguracja systemu GNU/Linux; dystrybucje systemu GNU/Linux; środowisko graficzne i tekstowe; powłoka BASH; przetwarzanie tekstu (grep, sed, awk)

Opis kursu: Wykłady do kursu obejmują: [1] historię rozwoju, architekturę i podstawowe cechy systemu GNU/Linux, przegląd dystrybucji Linuxa, wybranych managerów okien (GNOME, KDE, fluxbox, xfce) oraz popularnych aplikacji użytkowych, [2] obsługę powłoki systemu Unix (bash), [3] przetwarzanie tekstu (sed, awk, grep), edycja tekstu (emacs, vi) oraz techniki publikowania w sieci Internet (XHTML, CSS, wiki), [4] wybrane zagadnienia związane z administrowaniem i konfigurowaniem systemu GNU/Linux. Omawianym zagadnieniom towarzyszy 7 trzygodzinnych sesji ćwiczeniowych o tematyce odpowiadającej kolejnym wykładom.

BioInfoCourses: IntroLinux (last edited 2019-09-13 18:32:58 by JanuszMordarski)