Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2019-10-09 12:41:52
Size: 1522
Comment:
Revision 7 as of 2019-10-09 12:42:03
Size: 1522
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 14: Line 14:
   * ulb wydając komendę:    * lub wydając komendę:

Jak dodać atomy wodoru do struktury ich nie posiadającej?

 1. Dla zdefiniowanej selekcji:
  • wybierając w wewnetrznym GUI dla żądanego zaznaczenia:

   A/hydrogens/add

  • lub wydając komendę:

   h_add selection

  gdzie selection, to zaznaczenie, dla którego chcemy uzupełnić atomy

 2. Dla pojedynczego atomu:
  • zaznaczając w trybie edycji dany atom i:
   • wybierając w górnym menu:

    Build/Fill hydrogens

   • lub wydając komendę:

    h_fill

   Uwaga: Wodory zostaną dodane tylko do pierwszego wybranego atomu lub do pierwszego i drugiego, jeśli pomiędzy nimi isnieje wiązanie


Jak zaobrazować powierzchnię van der Waals'a ?

 1. Używając reprezentacji czaszowej (spheres) lub ?kropkowej (dots) z domyślnymi wartościami:
  • wybierając w wewnetrznym GUI dla żądanego zaznaczenia:

   S/as/spheres|dots/

  • lub wydając komendę:

   show spheres|dots, selection gdzie selection, to zaznaczenie, dla którego chcemy uzupełnić atomy

 2. Generując powierzchnię Connolly'go używając sondy o średnicy 0:
  • Setting->Edit All-> solvent_radius = 0 # Ustawiamy średnicę rozpuszczalnika (sondy)

   show surface  # Generujemy powierzchnię


Jak zaobrazować powierzchnię Connolly'ego ?

  • show surface Jeśli była modyfikowana średnica sondy, nalezy przywrócić wartość domyślną:

   Setting->Edit All-> solvent_radius = 1.4

   rebuild

BioInfoCourses: IntroModMol/HowTo (last edited 2019-10-09 12:42:03 by MichalMarkiewicz)