Programy użytkowe w systemie GNU/Linux

Kurs obowiązkowy dla studentów 1 roku BioMiK i Bioinformatyki WBBiB UJ obejmuje 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w semestrze letnim: wykłady w piątki w godz. 13:15-15:00 w sali D.106, ćwiczenia w sali D112 w środy w godz. 10:15-13:15. Istnieje podział na grupy maksymalnie 12 osobowe. Na zaliczenie kursu składają się ocena z ćwiczeń (40%), test praktycznych umiejętności (30%) oraz test wyboru (30%).

Regulamin kursu

Zadaniem studenta jest przygotowanie się do zajęć, poprzez zapoznanie się z instrukcjami, w stopniu pozwalającym na sprawne wykonanie ćwiczenia w czasie zajęć trwających 4 godziny. Punkty z ćwiczeń student zdobywa poprzez dobrowolne odpowiedzi na pytania oznaczone (!) oraz zadania dodatkowe {*}


* strony dostępne dla uczestników kursu

* strony dostępne dla prowadzących zajęcia


BioInfoCourses: IntroPC (last edited 2021-03-11 09:40:15 by MichalMarkiewicz)