Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2019-04-23 23:30:45
Size: 2463
Comment:
Revision 8 as of 2019-04-23 23:31:48
Size: 2565
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 36: Line 36:
  * [[IntroLinux/InstallLinux|Wirtualizacja systemów. Instalacja i konfiguracja systemu GNU/Linux]]

Plan ćwiczeń

Ćwiczenie pierwsze

Ćwiczenie drugie

Ćwiczenie trzecie

Ćwiczenie czwarte

Ćwiczenie piąte

Ćwiczenie szóste

Ćwiczenie siódme


Instrukcja do ćwiczeń zawiera trzy typy zadań opisane poniżej.

Oznaczenia zadań w instrukcji do ćwiczeń:

  • (./) zadania wykonywane w oparciu o informacje w instrukcji lub uwagi prowadzącego ćwiczenia.

  • (!) zadania wykonywane samodzielnie, po przygotowaniu rozwiązania student sygnalizuje gotowość odpowiedzi, która jest oceniana w trakcie zajęć

  • {*} zadania dodatkowe, które należy wykonać po zaliczeniu wszystkich zadań oznaczonych (!)

Instrukcja do ćwiczeń jest zwykle podzielona na etapy. Każdy etap zawiera szereg poleceń w formie numerowanego wykazu. Polecenia do ćwiczeń należy wykonywać w podanej kolejności.

BioInfoCourses: IntroPC/LabSchedule_n (last edited 2019-04-23 23:31:48 by MichalMarkiewicz)