Differences between revisions 82 and 83
Revision 82 as of 2019-03-13 08:58:03
Size: 4358
Comment:
Revision 83 as of 2019-03-13 09:01:30
Size: 4968
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
Kurs obowiązkowy dla studentów Biofizyki pierwszego roku. Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym i obejmują 30 godzin ćwiczeń (10 sesji ćwiczeniowych po 2 godziny zegarowe). Koordynator kursu: dr Michał Markiewicz (e-mail: m.markiewicz _at_ uj.edu.pl), prowadzący: dr Michał Markiewicz, mgr Bożena Milanović (bozena.milanovic _at_ uj.edu.pl)
##W roku 2016/2017 zajęcia odbywają się w dwóch grupach (max. 12 osób na grupę), w poniedziałki w godzinach 11:30-13:30 (gr. A), 13:30-15:40 (gr. B).
Kurs obowiązkowy dla studentów 1 roku BioMiK WBBiB UJ obejmuje 9 godzin wykładów i 21 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w semestrze letnim: wykłady w środy w godz. 13:15-15:00 w sali D.106, ćwiczenia w sali D112 w środy w godz. 10:15-13:15. Liczba uczestników kursu ograniczona jest do 36 osób. Istnieje podział na grupy maksymalnie 12 osobowe. Na zaliczenie kursu składają się ocena z ćwiczeń (40%), test praktycznych umiejętności (30%) oraz test wyboru (30%).
Line 8: Line 7:
{i} Na zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (70%) oraz wynik praktycznego testu umiejętności realizacji podstawowych zadań związanych z obsługą wybranych programów użytkowych (30%). Oceny końcowe wyznaczane są w oparciu o poniższą punktację: 5.0 (85-100 pkt), 4.5 (80-85 pkt), 4.0 (75-80 pkt), 3.5 (70-75 pkt), 3.0 (60-70 pkt), 2.0 (poniżej 60 pkt) - to oznacza automatyczny brak zaliczenia kursu. Do zaliczenia kursu konieczne jest również uzyskanie 25% punktów z testu umiejętności. ## Kurs obowiązkowy dla studentów Biofizyki pierwszego roku. Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym i obejmują 30 godzin ćwiczeń (10 sesji ćwiczeniowych po 2 godziny zegarowe). Koordynator kursu: dr Michał Markiewicz (e-mail: m.markiewicz _at_ uj.edu.pl), prowadzący: dr Michał Markiewicz, mgr Bożena Milanović (bozena.milanovic _at_ uj.edu.pl)
##W roku 2016/2017 zajęcia odbywają się w dwóch grupach (max. 12 osób na grupę), w poniedziałki w godzinach 11:30-13:30 (gr. A), 13:30-15:40 (gr. B).
Line 10: Line 10:
== Opis kursu == ## {i} Na zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (70%) oraz wynik praktycznego testu umiejętności realizacji podstawowych zadań związanych z obsługą wybranych programów użytkowych (30%). Oceny końcowe wyznaczane są w oparciu o poniższą punktację: 5.0 (85-100 pkt), 4.5 (80-85 pkt), 4.0 (75-80 pkt), 3.5 (70-75 pkt), 3.0 (60-70 pkt), 2.0 (poniżej ## 60 pkt) - to oznacza automatyczny brak zaliczenia kursu. Do zaliczenia kursu konieczne jest również uzyskanie 25% punktów z testu umiejętności.
Line 12: Line 12:
Ćwiczenia do kursu obejmują: [1] podstawy budowy komputera, obsługi systemu operacyjnego GNU/Linux oraz pracy w środowisku graficznym Gnome, [2, 3] obsługę procesora tekstu !LibreOffice Writer oraz arkusza kalkulacyjnego !LibreOffice Calc [4] podstawy edycji grafiki rastrowej w programie Gimp, [5] podstawy edycji grafiki wektorowej w programie Inkscape, [6] tworzenie wykresów programem Gnuplot, [7] wprowadzenie do pakietu numerycznego Octave, [8] wizualizacja struktur makrocząsteczek za pomocą programu PyMOL, [9] profesjonalny skład tekstu w pakiecie LaTeX oraz [10] przygotowywanie prezentacji komputerowych z wykorzystaniem pakietu LaTeX Beamer. ## == Opis kursu ==

##
Ćwiczenia do kursu obejmują: [1] podstawy budowy komputera, obsługi systemu operacyjnego GNU/Linux oraz pracy w środowisku graficznym Gnome, [2, 3] obsługę procesora tekstu !LibreOffice Writer oraz arkusza kalkulacyjnego !LibreOffice Calc [4] podstawy edycji grafiki rastrowej w programie Gimp, [5] podstawy edycji grafiki wektorowej w programie ##Inkscape, [6] tworzenie wykresów programem Gnuplot, [7] wprowadzenie do pakietu numerycznego Octave, [8] wizualizacja struktur makrocząsteczek za pomocą programu PyMOL, [9] profesjonalny skład tekstu w pakiecie LaTeX oraz [10] przygotowywanie prezentacji komputerowych z wykorzystaniem pakietu LaTeX Beamer.
Line 15: Line 17:
Zadaniem studenta jest przygotowanie się do zajęć, poprzez zapoznanie się z instrukcjami, w stopniu pozwalającym na sprawne wykonanie ćwiczenia w czasie zajęć trwających 2 godziny. Punkty z ćwiczeń student zdobywa poprzez dobrowolne odpowiedzi na pytania oznaczone (!) oraz zadania domowe {*} umieszczane w sprawozdaniu. Przyjmowane są jedynie sprawozdania w formacie PDF. Czas na zdeponowania sprawozdania w wersji elektronicznej wynosi 8 dni. Przez następne 4 dni jego wartość spada o 10 % dziennie. Po upływie tego czasu sprawozdania nie będą przyjmowane do oceny. Po kolejnych 8 dniach można sprawdzić liczbę przyznanych punktów. Zadaniem studenta jest przygotowanie się do zajęć, poprzez zapoznanie się z instrukcjami, w stopniu pozwalającym na sprawne wykonanie ćwiczenia w czasie zajęć trwających 4 godziny. Punkty z ćwiczeń student zdobywa poprzez dobrowolne odpowiedzi na pytania oznaczone (!) oraz zadania dodatkowe {*}.  ## Przyjmowane są jedynie sprawozdania w formacie PDF. Czas na zdeponowania sprawozdania w wersji elektronicznej wynosi 8 dni. Przez następne 4 dni jego wartość spada o 10 % dziennie. Po upływie tego czasu sprawozdania nie będą przyjmowane do oceny. Po kolejnych 8 dniach można sprawdzić liczbę przyznanych punktów.
Line 17: Line 20:
W sprawozdaniu należy umieścić u szczytu dokumentu tabelę z: identyfikatorem grupy, nazwiskami członków grupy, datą wykonania ćwiczenia, nazwą ćwiczenia. Następnie w kolejnych punktach powinny mieścić się udzielone odpowiedzi, wykonane polecenia, pełnym zdaniem w sposób zrozumiały nie tylko dla autora. ## W sprawozdaniu należy umieścić u szczytu dokumentu tabelę z: identyfikatorem grupy, nazwiskami członków grupy, datą wykonania ćwiczenia, nazwą ćwiczenia. Następnie w kolejnych punktach powinny mieścić się udzielone odpowiedzi, wykonane polecenia, pełnym zdaniem w sposób zrozumiały nie tylko dla autora.
Line 19: Line 22:
|| okA0 || Kaja Kot, Monika Mak || 10.10.2010||
|||||| Ćwiczenie 1: Podstawowe aspekty pracy w systemie operacyjnym Linux||
## || okA0 || Kaja Kot, Monika Mak || 10.10.2010||
## |||||| Ćwiczenie 1: Podstawowe aspekty pracy w systemie operacyjnym Linux||
Line 23: Line 26:
Po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć sprawdzana jest lista obecności. Osoby spóźnione nie zostaną dopuszczone do wykonywania ćwiczeń. Instrukcje do ćwiczeń należy wykonywać od początku, a punkty można zdobyć jedynie z zadań wykonanych podczas zajęć. ## Po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć sprawdzana jest lista obecności. Osoby spóźnione nie zostaną dopuszczone do wykonywania ćwiczeń. Instrukcje do ćwiczeń należy wykonywać od początku, a punkty można zdobyć jedynie z zadań wykonanych podczas zajęć.
Line 25: Line 28:
Celem zajęć jest zdobycie samodzielności w pracy z komputerem. '''Wszelkie przypadki plagiatu i oszustwa będą karane.''' ## Celem zajęć jest zdobycie samodzielności w pracy z komputerem. '''Wszelkie przypadki plagiatu i oszustwa będą karane.'''
Line 33: Line 36:
  . [[SubmitAssignment|Deponowanie sprawozdań]]
  . [[/ViewScores|Oceny cząstkowe]]
## . [[SubmitAssignment|Deponowanie sprawozdań]]
## . [[/ViewScores|Oceny cząstkowe]]
Line 44: Line 47:
  . [[/Students|Grupy ćwiczeniowe]] ## . [[/Students|Grupy ćwiczeniowe]]
Line 48: Line 51:
  . [[/Admin|Sprawy administracyjne]] ## . [[/Admin|Sprawy administracyjne]]
Line 54: Line 57:
 * ćwiczenia - biofizycy (sala D111): grupa A (pon. 11:30 - 13:30), grupa B (pon. 13:30 - 15:30)  . wykłady: środa 13:15-15:00, sala D.106
 . ćwiczenia: środa 10:15-13:15, D.112)##
* ćwiczenia - biofizycy (sala D111): grupa A (pon. 11:30 - 13:30), grupa B (pon. 13:30 - 15:30)

Obsługa komputera / Programy użytkowe

Kurs obowiązkowy dla studentów 1 roku BioMiK WBBiB UJ obejmuje 9 godzin wykładów i 21 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w semestrze letnim: wykłady w środy w godz. 13:15-15:00 w sali D.106, ćwiczenia w sali D112 w środy w godz. 10:15-13:15. Liczba uczestników kursu ograniczona jest do 36 osób. Istnieje podział na grupy maksymalnie 12 osobowe. Na zaliczenie kursu składają się ocena z ćwiczeń (40%), test praktycznych umiejętności (30%) oraz test wyboru (30%).

Regulamin kursu

Zadaniem studenta jest przygotowanie się do zajęć, poprzez zapoznanie się z instrukcjami, w stopniu pozwalającym na sprawne wykonanie ćwiczenia w czasie zajęć trwających 4 godziny. Punkty z ćwiczeń student zdobywa poprzez dobrowolne odpowiedzi na pytania oznaczone (!) oraz zadania dodatkowe {*}.


  • strony dostępne dla prowadzących zajęcia


Terminy zajęć:

  • wykłady: środa 13:15-15:00, sala D.106
  • ćwiczenia: środa 10:15-13:15, D.112)

BioInfoCourses: IntroPC (last edited 2020-03-11 10:16:09 by MichalMarkiewicz)