Differences between revisions 83 and 84
Revision 83 as of 2019-03-13 09:01:30
Size: 4968
Comment:
Revision 84 as of 2019-03-13 09:02:13
Size: 4964
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 17: Line 17:
Zadaniem studenta jest przygotowanie się do zajęć, poprzez zapoznanie się z instrukcjami, w stopniu pozwalającym na sprawne wykonanie ćwiczenia w czasie zajęć trwających 4 godziny. Punkty z ćwiczeń student zdobywa poprzez dobrowolne odpowiedzi na pytania oznaczone (!) oraz zadania dodatkowe {*}. Zadaniem studenta jest przygotowanie się do zajęć, poprzez zapoznanie się z instrukcjami, w stopniu pozwalającym na sprawne wykonanie ćwiczenia w czasie zajęć trwających 4 godziny. Punkty z ćwiczeń student zdobywa poprzez dobrowolne odpowiedzi na pytania oznaczone (!) oraz zadania dodatkowe {*} 
Line 34: Line 34:
 * strony dostępne dla uczestników kursu * strony dostępne dla uczestników kursu
Line 45: Line 45:
 * strony dostępne dla prowadzących zajęcia * strony dostępne dla prowadzących zajęcia
Line 49: Line 49:
  . [[/Notes|Uwagi i notatki]]  . [[/Notes|Uwagi i notatki]]

Obsługa komputera / Programy użytkowe

Kurs obowiązkowy dla studentów 1 roku BioMiK WBBiB UJ obejmuje 9 godzin wykładów i 21 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w semestrze letnim: wykłady w środy w godz. 13:15-15:00 w sali D.106, ćwiczenia w sali D112 w środy w godz. 10:15-13:15. Liczba uczestników kursu ograniczona jest do 36 osób. Istnieje podział na grupy maksymalnie 12 osobowe. Na zaliczenie kursu składają się ocena z ćwiczeń (40%), test praktycznych umiejętności (30%) oraz test wyboru (30%).

Regulamin kursu

Zadaniem studenta jest przygotowanie się do zajęć, poprzez zapoznanie się z instrukcjami, w stopniu pozwalającym na sprawne wykonanie ćwiczenia w czasie zajęć trwających 4 godziny. Punkty z ćwiczeń student zdobywa poprzez dobrowolne odpowiedzi na pytania oznaczone (!) oraz zadania dodatkowe {*}


* strony dostępne dla uczestników kursu

* strony dostępne dla prowadzących zajęcia


Terminy zajęć:

  • wykłady: środa 13:15-15:00, sala D.106
  • ćwiczenia: środa 10:15-13:15, D.112)

BioInfoCourses: IntroPC (last edited 2020-03-11 10:16:09 by MichalMarkiewicz)