Podstawy programowania

Kurs Podstawy programowania obejmuje 40 godzin wykładów oraz 80 godzin ćwiczeń i odbywa się w semestrze zimowym (programowanie w C) oraz semestrze letnim (programowanie w Pythonie). Zaliczenie ćwiczeń z programowania w obu językach odbywa się niezależnie. W zaliczeniu całego kursu (na ocenę) uwzględniane są wyniki z zaliczenia programowania w obu językach programowania.

W każdym semestrze odbywa się 8 wykładów oraz 12 ćwiczeń. Ćwiczenia odbywają się w grupach max. 8 osobowych (praca indywidualna). Kurs jest obowiązkowy dla studentów kierunku Biofizyka, II rok.

W części poświęconej programowaniu w C przedstawione zostanie przedstawiona składnia języka programowania, podstawowe typy danych, obsługa kompilatora oraz sposób tworzenia bibliotek programistycznych, których procedury mogą być wykorzystywane z poziomu programów w Pythonie.

W części dotyczącej programowania w Pythonie zostanie przedstawiona składnia języka programowania, podstawowe typy danych, wybrane zagadnienia programowania proceduralnego, funkcyjnego i przede wszystkim obiektowego. Tą część kursu zamknie przegląd wybranych modułów standardowej biblioteki programistycznej Pythona.

Na zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń z programowania w C (15%), ćwiczeń z programowania w Pythonie (15%) oraz testu praktycznego z programowania w C (35%) i testu praktycznego z programowania w Pythonie (35%).

W trakcie ćwiczeń studenci rozwiązują samodzielnie zwykle 2-3 zadania, których treść jest ujawniana na początku każdych zajęć. UWAGA: w tym kursie nie ma instrukcji do ćwiczeń, ponieważ co roku, na ćwiczeniach rozwiązywane są inne zadania. Ważną częścią przygotowania do ćwiczeń jest udział w wykładach, w trakcie których podawane są m.in. treści zadań do samodzielnego rozwiązania w ramach przygotowywania się do ćwiczeń. Aktywność w trakcie pierwszych ćwiczeń w każdym semestrze nie jest punktowana. W trakcie ostatnich ćwiczeń każdego semestru odbywa się praktyczny test programowania w C (zima) lub Python (lato).

Pierwsze ćwiczenia odbywają się w kolejnym tygodniu po pierwszym wykładzie.Terminy zajęć w semestrze zimowym

wykłady
  • czwartek, 11:45-13:45 (semestr zimowy, sala XXX)
ćwiczenia
  • grupa A: wtorek (10:15-12:45)
  • grupa B: wtorek (13:00-15:30)

Terminy zajęć w semestrze letnim

wykłady
  • piątek, 9:00-11:00 (sala D111)
ćwiczenia
  • grupa A: czwartek (9:00-11:00)
  • grupa B: piątek (11:15-13:15)


Literatura

BioInfoCourses: IntroProgramming (last edited 2016-03-03 11:01:47 by KrzysztofMurzyn)