Podstawy programowania w Pythonie

Kurs Podstawy programowania w Pythonie (BT285R-2) obejmuje 7 wykładów (łącznie 20h zajęć) oraz 10 ćwiczeń, 2 testy praktyczne oraz zaliczenie projektu programistycznego (po zakończeniu ćwiczeń ale przed pierwszym testem praktycznym). Łącznie na zajęcia praktyczne (ćwiczenia) zarezerwowane jest w tym kursie 40h. Kurs jest obowiązkowy dla studentów kierunku Biofizyka (II rok) i odbywa się w semestrze letnim. Maksymalna liczna uczestników kursu wynosi 18 osób.

Kurs programowania w Pythonie obejmuje przedstawienie podstawowych konstrukcji syntaktycznych języka programowania, podstawowych typów danych oraz wybranych zagadnień programowania proceduralnego, funkcyjnego i przede wszystkim obiektowego. Program zajęć obejmuje również przegląd wybranych modułów standardowej biblioteki programistycznej Pythona.

Na zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (30%) oraz dwóch testów praktycznych (2 x 35%). Praca na ćwiczeniach odbywa się indywidualnie. W trakcie ćwiczeń studenci najpierw rozwiązują przykładowe 2-3 zadania programistyczne korzystając z pomocy asystenta. W drugiej części ćwiczeń studenci rozwiązują już samodzielnie 1-2 zadania programistyczne, których ocena (max. 3 pkt) stanowi ocenę bieżącej sesji ćwiczeniowej.

Pierwsze ćwiczenia odbywają się zaraz po drugim wykładzie wykładzie.Terminy zajęć

wykłady
  • piątek, 9:00-11:00 (sala D111)
ćwiczenia
  • grupa A: piątek (11:15)
  • grupa B: czwartek (9:00)
testy praktyczne (2)
  • piątek, 2.06 godz. 9:00-11:00, 11:15-13:15, 14:00-16:00
  • piątek, 9.06


Literatura

BioInfoCourses: IntroPythonProgramming (last edited 2018-03-16 09:54:13 by KrzysztofMurzyn)