Literatura

 1. Object-Oriented Programing in Python

 2. 100+ Python challenging programming exercises

 3. The Python Standard Library

 4. Programowanie w badaniach naukowych: SciPy NumPy MatplotLib

 5. Sorting HowTo

Przykładowe zadania

 1. Generowanie losowych nazw plików random_files.py

Już wkrótce na ćwiczeniach

 1. Ćwiczenia #8: wyrażenia regularne (re), ćwiczenia #9: przetwarzanie potokowe (subprocess) reospipe.py

 2. Ćwiczenia #9: operacje na plikach i definiowanie prostych funkcji pt26.py

 3. Ćwiczenia #10: trzy zadania (w tym jedno punktowane) w formie i o stopniu trudności odpowiadającym testom praktycznym.

rok akademicki 2017/18

 1. przykłady z wykładu #3, cw1a.py cw1b.py

 2. przykłady z wykładu #4, phonebook.py phonebook.txt

 3. przykłady z wykładu #5, wysokosc.py

 4. przykłady z wykładu #6, mypetanimal.py randomdna.py

 5. przykłady z wykładu #7, randfagen.py readFASTA.py

  • przetwarzanie potokowe w powłoce BASH python readFASTA.py | LC_ALL=c sort -k3 -g -r | head -5

 6. przykłady z wykładu #8, kopernik_sklodowska.py | mytime.py

BioInfoCourses: IntroPythonProgramming/Info (last edited 2018-04-27 08:31:19 by KrzysztofMurzyn)