Differences between revisions 21 and 22
Revision 21 as of 2019-10-04 07:30:00
Size: 3657
Comment:
Revision 22 as of 2019-11-19 13:31:35
Size: 3679
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 55: Line 55:
 * ''Dive into Python'', Mark Pilgrim , http://www.diveintopython.org  * ''Dive into Python'', Mark Pilgrim , https://diveinto.org/python3/table-of-contents.html

Podstawy programowania w Pythonie

Kurs Podstawy programowania w Pythonie (BT285R-2) obejmuje 7 wykładów (łącznie 20h zajęć) oraz 9 ćwiczeń i 2 testy praktyczne. Łącznie na zajęcia praktyczne (ćwiczenia) zarezerwowane jest w tym kursie 40h. Kurs jest obowiązkowy dla studentów kierunku Biofizyka (II rok) i odbywa się w semestrze letnim. Maksymalna liczna uczestników kursu wynosi 24 osoby.

Kurs programowania w Pythonie obejmuje przedstawienie podstawowych konstrukcji syntaktycznych języka programowania, podstawowych typów danych oraz wybranych zagadnień programowania proceduralnego, funkcyjnego i przede wszystkim obiektowego. Program zajęć obejmuje również przegląd wybranych modułów standardowej biblioteki programistycznej Pythona.

Na zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (50%) oraz dwóch testów praktycznych (20% i 30%, odpowiednio). Każde ćwiczenia trwają 180 min (4h) - plan kursu zakłada 9 ćwiczeń (9 x 4h). Każde ćwiczenie (4h) realizowane jest w formacie ok. 2h na dyskutowanie zadań domowych (wyjątek pierwsze ćwiczenia, które w całości przeznaczone są na wprowadzenie do programowania w Pythonie i poznawanie środowiska pracy na ćwiczeniach. Druga część ćwiczeń przeznaczona jest na konsultacje z asystentem prowadzącym ćwiczenia oraz rozwiązywanie ilustratywnych/przykładowych zadań, których tematyka nawiązuje do zagadnień poruszanych na kolejnych wykładach. Po pierwszych pięciu ćwiczeniach przewidziany jest pierwszy test zaliczeniowy (60 min). Po kolejnych czterech ćwiczeniach odbędzie się drugi (ostatni) test zaliczeniowy (60 min).

Pierwsze ćwiczenia odbywają się zaraz po drugim wykładzie.Terminy zajęć

wykłady
  • piątek, 8:45-10:45 (sala D111)
ćwiczenia
  • grupa A: piątek (11:00-14:00)
  • grupa B: czwartek (9:00-12:00)
testy praktyczne (2)
  • dokładny termin zostanie podany w trakcie semestru


Literatura

BioInfoCourses: IntroPythonProgramming (last edited 2019-11-19 13:31:35 by JanuszMordarski)