Seminarium magisterskie

Bioinformatyka z Biofizyką Stosowaną

Kurs obejmuje 30h zajęć (15 seminariów) wypełnionych prezentacjami studentów 2go roku BzBS. Zajęcia odbywają się w semestrze letnim, czwartek 8:30-10:00, sala D105. Aby uzyskać zaliczenie kursu, każdy uczestnik kursu musi wygłosić dwie prezentacje seminaryjne. Dopuszczalne są co najwyżej dwie usprawiedliwione nieobecności.


Terminy zajęć

  • seminaria #1-8, 8:30-10:00 sala D105
  • seminaria #9-15, 8:15-10:00, sala D105

BioInfoCourses: MScSeminar (last edited 2018-04-05 09:12:34 by KrzysztofMurzyn)