Wykorzystywane oprogramowanie

 • molscript: program do tworzenia schematycznych i fotorealistycznych reprezentacji struktur makrocząsteczek.

 • Raster3D: pakiet umożliwiający tworzenie fotorealistycznych wizualizacji struktur makrocząsteczek.

 • Rasmol: prosty i niestety zawodny program do interaktywnego oglądania makrocząsteczek. Ma małe wymagania sprzętowe i bardzo dobrze radzi sobie z wizualizacją nawet ogromnych układów molekularnych złożonych z kilkudziesięciu tysięcy atomów.

 • Pymol: doskonały program o szybko poszerzanych możliwościach. Doskonała jakość i ogromne możliwości wizualizacji struktur makrocząsteczek.

 • Phylip: pakiet oprogramowania do molekularnej analizy filogenetycznej

Krótko i na temat

Karty referencyjne (ang. refcards) są krótkimi opracowaniami, w których na kilku (zwykle dwóch) stronach zgromadzono najbardziej istotne informacje dotyczące wybranego zagadnienia/oprogramowania.

 • Bash: nowy wymiar życia w powłoce

 • CSS1: kaskadowe arkusze stylów v1

 • CSS2: kaskadowe arkusze stylów v1

 • Emacs: doskonały system operacyjny - o ile jest dobrze skonfigurowany :)

 • GNU linux shell: powłoka deja vu

 • Phylip: ogólno dostępny pakiet oprogramowania do molekularnej analizy filogenetycznej

 • Rasmol: rasmol widziany z linii poleceń

 • EMBOSS: pakiet programów o zabarwieniu krwisto bioinformatycznym

 • Jalview: wizualizacja i edycja dopasowań wielosekwencyjnych

BioInfoCourses: Outsourcing (last edited 2011-02-15 22:56:51 by localhost)