Skala punktowa dla ocen końcowych

  • bardzo dobrze (5.0): >=85

  • plus dobrze (4.5): 80 < 85

  • dobrze (4.0): 75 < 80

  • plus dostatecznie (3.5): 70 < 75

  • dostatecznie (3.0): 55 < 70

  • niedostatecznie (2.0): < 55


  • - niezarejestrowany

    brak wyników

BioInfoCourses: PracticalBioinformatics/ViewScores (last edited 2011-12-20 14:31:01 by KrzysztofMurzyn)