Differences between revisions 1 and 28 (spanning 27 versions)
Revision 1 as of 2010-05-11 06:54:29
Size: 11
Comment:
Revision 28 as of 2013-12-02 12:16:34
Size: 2498
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
#acl All: #acl All:read

= Bioinformatyka praktyczna (BT338) =

Kurs obowiązkowy dla studentów drugiego stopnia kierunku Biotechnologia (IV rok). Kurs odbywa się w semestrze zimowym i obejmuje 9 godzin wykładów oraz 21 godzin ćwiczeń (ECTS: 3). Na zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (20%), sprawozdań (10%), testu praktycznego (35%) i testu końcowego (35%). Warunkiem wstępnym uczestnictwa w kursie jest zaliczenie kursu [[IntroBioinformatics|Bioinformatyka (BT107)]]. Studentom szczególnie zainteresowanym bioinformatyką i planującym wykorzystywanie zdobytej w tym kursie wiedzy w szerszym zakresie polecamy wzięcie udziału w kursie [[IntroProgramming|Podstawy programowania (BT285)]].

Program wykładów (ok. 60 min każdy): [1] Wprowadzenie. [2] Dopasowania wielosekwencyjne. [3] Metody nauczania maszynowego w zastosowaniach bioinformatycznych. [4] Motywy i ślady sekwencyjne. Analiza domenowej architektury białek. [5] Metody przewidywania struktury białek. Metaserwery. [6] Podstawy molekularnej analizy filogenetycznej.

Program ćwiczeń: [1] Dopasowania wielosekwencyjne. Baza danych referencyjnych dopasowań wielosekwencyjnych: !BaliBase. [2] Klasyfikacja i kategoryzacja danych z mikromacierzy. [3] Edycja dopasowań wielosekwencyjnych programami ClustalX i !JalView. [4] Metaserwery wykorzystywane w przewidywaniu struktury białek. [5] Podstawy molekularnej analizy filogenetycznej. [6] Podstawy modelowania porównawczego. [7] Praktyczny test kompetencji bioinformatycznych.

----

Terminy i miejsce zajęć (rok akademicki 2010/2011):

 wykłady::
   . czwartek (11:00-12:00, sala P1.2)
 ćwiczenia::
   . czwartek (8:45-10:45, dwie grupy: sala D111 i D112)
   . czwartek (15:15-17:15, dwie grupy: sala D111 i D112)
   . wtorek (8:00-10:00, sala D111)


----

 * strony dostępne dla uczestników kursu

  . [[/LectureSchedule|Wykłady]]

  . [[/LabSchedule|Instrukcje do ćwiczeń]]

  . [[/Assignments|Sprawozdania]]

  . [[SubmitAssignment|Deponowanie sprawozdań]]

  . [[/Info|Dodatkowe informacje]]

  . [[/ViewScores|Oceny cząstkowe]]

  . [[/TestYourself|Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania]]

 * strony dostępne dla prowadzących zajęcia

  . [[/Notes|Uwagi i notatki]]

  . [[/Admin|Sprawy administracyjne]]
 
----

== Literatura ==

 * ''Bioinformatyka i ewolucja molekularna'', Higgs & Attwood, PWN 2008
 * ''Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis'', Mount, CSHLP 2004

Bioinformatyka praktyczna (BT338)

Kurs obowiązkowy dla studentów drugiego stopnia kierunku Biotechnologia (IV rok). Kurs odbywa się w semestrze zimowym i obejmuje 9 godzin wykładów oraz 21 godzin ćwiczeń (ECTS: 3). Na zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (20%), sprawozdań (10%), testu praktycznego (35%) i testu końcowego (35%). Warunkiem wstępnym uczestnictwa w kursie jest zaliczenie kursu Bioinformatyka (BT107). Studentom szczególnie zainteresowanym bioinformatyką i planującym wykorzystywanie zdobytej w tym kursie wiedzy w szerszym zakresie polecamy wzięcie udziału w kursie Podstawy programowania (BT285).

Program wykładów (ok. 60 min każdy): [1] Wprowadzenie. [2] Dopasowania wielosekwencyjne. [3] Metody nauczania maszynowego w zastosowaniach bioinformatycznych. [4] Motywy i ślady sekwencyjne. Analiza domenowej architektury białek. [5] Metody przewidywania struktury białek. Metaserwery. [6] Podstawy molekularnej analizy filogenetycznej.

Program ćwiczeń: [1] Dopasowania wielosekwencyjne. Baza danych referencyjnych dopasowań wielosekwencyjnych: BaliBase. [2] Klasyfikacja i kategoryzacja danych z mikromacierzy. [3] Edycja dopasowań wielosekwencyjnych programami ClustalX i JalView. [4] Metaserwery wykorzystywane w przewidywaniu struktury białek. [5] Podstawy molekularnej analizy filogenetycznej. [6] Podstawy modelowania porównawczego. [7] Praktyczny test kompetencji bioinformatycznych.


Terminy i miejsce zajęć (rok akademicki 2010/2011):

wykłady
  • czwartek (11:00-12:00, sala P1.2)
ćwiczenia
  • czwartek (8:45-10:45, dwie grupy: sala D111 i D112)
  • czwartek (15:15-17:15, dwie grupy: sala D111 i D112)
  • wtorek (8:00-10:00, sala D111)Literatura

  • Bioinformatyka i ewolucja molekularna, Higgs & Attwood, PWN 2008

  • Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis, Mount, CSHLP 2004

BioInfoCourses: PracticalBioinformatics (last edited 2017-10-31 08:55:40 by KrzysztofMurzyn)