Differences between revisions 30 and 31
Revision 30 as of 2007-03-28 09:00:56
Size: 1950
Editor: elrohir
Comment:
Revision 31 as of 2009-01-30 14:37:32
Size: 1950
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 23: Line 23:
 * PBZ-MniI-1/1/2005, „Przewidywanie molekularnych podstaw działania błonowo czynnych związków antybakteryjnych”, grant zamawiany, do 9.IX 2009, kierownik zadania MPG, główni wykonawcy: TR, KM  * PBZ-MniI-1/1/2005, „Przewidywanie molekularnych podstaw działania błonowo czynnych związków antybakteryjnych”, grant zamawiany, do 8.XI 2009, kierownik zadania MPG, główni wykonawcy: TR, KM

Research Projects

attachment:bilayer-small.jpg

BR

 • [:Projects/LipidBilayerStructure:Dynamic structure of lipid bilayers]BR We study how the molecular structure of various lipid molecules influence structural and dynamical properties of lipid bilayers.

 • [:Projects/Magainins:Supramolecular structure of magainin pore as seen by molecular dynamics simulation]

 • [:Projects/nMoldyn:nMoldyn: a program package for the calculation and analysis of neutron scattering spectra from MD simulations]
 • [:Projects/CytochromeC:Cytochrome c]

 • [:Projects/BicellesMicelles:Bicelles and micelles]

 • [:Projects/ComputationalGenomics:Computational genomics]

 • [:Projects/CarotenoidsInMembranes:Carotenoids in biological membranes]

 • [:Projects/Anesthetics:Piperidine local anesthetics action on biological membranes]

 • [:Projects/LipidProtein: Lipid - protein interactions]
 • [:Projects/NSAID: Non-steroidal antiinflammatory drugs interaction with membranes]

Grants

 • PBZ-MniI-1/1/2005, „Przewidywanie molekularnych podstaw działania błonowo czynnych związków antybakteryjnych”, grant zamawiany, do 8.XI 2009, kierownik zadania MPG, główni wykonawcy: TR, KM
 • 2 P05A 011 27, “Charakterystyka genów zidentyfikowanych metodą różnicowej ekspresji w aktywowanych interleukiną-1 komórkach HepG2”, grant badawczy KBN, główny wykonawca, do 1.06.2007, główny wykonawca KM

 • Functional analysis of new acute phase proteins, ACUP, Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, FP-6, MTKD-CT-2006-042586, [wiki:Projects/ACUP details]


 • 3 P04A 043 23, “Mechanizmy oddziaływań międzydomenowych w łańcuchu wysokopotencjalnych centrów oksydacyjno-redukcyjnych kompleksu białkowego cytochrom c--cytochrom bc1 (reduktaza cytochromu c)”, grant badawczy KBN, do 31.08.2005, wykonawca KM

ModMol: Projects (last edited 2011-02-17 00:56:22 by JanuszMordarski)