Differences between revisions 33 and 34
Revision 33 as of 2009-01-30 14:45:30
Size: 2149
Comment:
Revision 34 as of 2009-01-30 14:49:54
Size: 2210
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 23: Line 23:
 * PBZ-MniI-1/1/2005, „Przewidywanie molekularnych podstaw działania błonowo czynnych związków antybakteryjnych”, grant zamawiany, do 8.XI 2009, kierownik zadania MPG, główni wykonawcy: TR, KM  * PBZ-MniI-1/1/2005 grant zamawiany „Nowe leki o szczególnych walorach terapeutycznych i społecznych”, zadanie „Przewidywanie molekularnych podstaw działania błonowo czynnych związków antybakteryjnych”, do 8.XI 2009, kierownik zadania MPG, główni wykonawcy: TR, KM.
Line 28: Line 28:
 * P05A 011 27, “Charakterystyka genów zidentyfikowanych metodą różnicowej ekspresji w aktywowanych interleukiną-1 komórkach HepG2”, grant badawczy KBN, główny wykonawca, do 1.06.2007, główny wykonawca KM.
 * P04A 043 23, “Mechanizmy oddziaływań międzydomenowych w łańcuchu wysokopotencjalnych centrów oksydacyjno-redukcyjnych kompleksu białkowego cytochrom c--cytochrom bc1 (reduktaza cytochromu c)”, grant badawczy KBN, do 31.08.2005, wykonawca KM
 * P05A 011 27, “Charakterystyka genów zidentyfikowanych metodą różnicowej ekspresji w aktywowanych interleukiną-1 komórkach HepG2”, grant badawczy KBN, do 1.06.2007, główny wykonawca KM.
 * P04A 043 23, “Mechanizmy oddziaływań międzydomenowych w łańcuchu wysokopotencjalnych centrów oksydacyjno-redukcyjnych kompleksu białkowego cytochrom c--cytochrom bc1 (reduktaza cytochromu c)”, grant badawczy KBN, do 31.08.2005, wykonawca KM.

Research Projects

attachment:bilayer-small.jpg

BR

 • [:Projects/LipidBilayerStructure:Dynamic structure of lipid bilayers]BR We study how the molecular structure of various lipid molecules influence structural and dynamical properties of lipid bilayers.

 • [:Projects/Magainins:Supramolecular structure of magainin pore as seen by molecular dynamics simulation]

 • [:Projects/nMoldyn:nMoldyn: a program package for the calculation and analysis of neutron scattering spectra from MD simulations]
 • [:Projects/CytochromeC:Cytochrome c]

 • [:Projects/BicellesMicelles:Bicelles and micelles]

 • [:Projects/ComputationalGenomics:Computational genomics]

 • [:Projects/CarotenoidsInMembranes:Carotenoids in biological membranes]

 • [:Projects/Anesthetics:Piperidine local anesthetics action on biological membranes]

 • [:Projects/LipidProtein: Lipid - protein interactions]
 • [:Projects/NSAID: Non-steroidal antiinflammatory drugs interaction with membranes]

Grants

 • PBZ-MniI-1/1/2005 grant zamawiany „Nowe leki o szczególnych walorach terapeutycznych i społecznych”, zadanie „Przewidywanie molekularnych podstaw działania błonowo czynnych związków antybakteryjnych”, do 8.XI 2009, kierownik zadania MPG, główni wykonawcy: TR, KM.
 • Functional analysis of new acute phase proteins, ACUP, Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, FP-6, MTKD-CT-2006-042586, [wiki:Projects/ACUP details]


 • N301 021 31/0553, „Eksperymentalne i symulacyjne badania oddziaływań niesteroidowych leków przeciwzapalnych z błoną”, grant promotorski, do 31.XII 2007, kierownik MPG, główny wykonawca MM.
 • P05A 011 27, “Charakterystyka genów zidentyfikowanych metodą różnicowej ekspresji w aktywowanych interleukiną-1 komórkach HepG2”, grant badawczy KBN, do 1.06.2007, główny wykonawca KM.

 • P04A 043 23, “Mechanizmy oddziaływań międzydomenowych w łańcuchu wysokopotencjalnych centrów oksydacyjno-redukcyjnych kompleksu białkowego cytochrom c--cytochrom bc1 (reduktaza cytochromu c)”, grant badawczy KBN, do 31.08.2005, wykonawca KM.

ModMol: Projects (last edited 2011-02-17 00:56:22 by JanuszMordarski)