Differences between revisions 36 and 37
Revision 36 as of 2009-04-24 11:10:58
Size: 3960
Comment:
Revision 37 as of 2011-02-15 20:59:07
Size: 3971
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
[[BR]] <<BR>>
Line 10: Line 10:
 * [:Projects/LipidBilayerStructure:Dynamic structure of lipid bilayers][[BR]] We study how the molecular structure of various lipid molecules influence structural and dynamical properties of lipid bilayers.
 * [:Projects/Magainins:Supramolecular structure of magainin pore as seen by molecular dynamics simulation]
 * [:Projects/nMoldyn:nMoldyn: a program package for the calculation and analysis of neutron scattering spectra from MD simulations]
 * [:Projects/CytochromeC:Cytochrome c]
 * [:Projects/BicellesMicelles:Bicelles and micelles]
 * [:Projects/ComputationalGenomics:Computational genomics]
 * [:Projects/CarotenoidsInMembranes:Carotenoids in biological membranes]
 * [:Projects/Anesthetics:Piperidine local anesthetics action on biological membranes]
 * [:Projects/LipidProtein:Lipid - protein interactions]
 * [:Projects/NSAID:Non-steroidal antiinflammatory drugs interaction with membranes]
 * [[Projects/LipidBilayerStructure|Dynamic structure of lipid bilayers]]<<BR>> We study how the molecular structure of various lipid molecules influence structural and dynamical properties of lipid bilayers.
 * [[Projects/Magainins|Supramolecular structure of magainin pore as seen by molecular dynamics simulation]]
 * [[Projects/nMoldyn|nMoldyn: a program package for the calculation and analysis of neutron scattering spectra from MD simulations]]
 * [[Projects/CytochromeC|Cytochrome c]]
 * [[Projects/BicellesMicelles|Bicelles and micelles]]
 * [[Projects/ComputationalGenomics|Computational genomics]]
 * [[Projects/CarotenoidsInMembranes|Carotenoids in biological membranes]]
 * [[Projects/Anesthetics|Piperidine local anesthetics action on biological membranes]]
 * [[Projects/LipidProtein|Lipid - protein interactions]]
 * [[Projects/NSAID|Non-steroidal antiinflammatory drugs interaction with membranes]]
Line 22: Line 22:
 * ''Functional analysis of new acute phase proteins'', '''ACUP''', Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, FP-6, MTKD-CT-2006-042586, [:Projects/ACUP:details]  * ''Functional analysis of new acute phase proteins'', '''ACUP''', Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, FP-6, MTKD-CT-2006-042586, [[Projects/ACUP|details]]

Research Projects

attachment:bilayer-small.jpg


Grants

 • PBZ-MniI-1/1/2005 grant zamawiany „Nowe leki o szczególnych walorach terapeutycznych i społecznych”, zadanie „Przewidywanie molekularnych podstaw działania błonowo czynnych związków antybakteryjnych”, do 8.XI 2009, kierownik zadania MPG, główni wykonawcy: TR, KM.
 • Functional analysis of new acute phase proteins, ACUP, Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, FP-6, MTKD-CT-2006-042586, details

 • 1R03TW008052-01A1, “Is cholesterol crystalline domain a barrier to oxygen transport in the eye lens?”, Grant NIH USA, Fogarty International Research Collaboration Award (FIRCA), Foreign PI, do 2012


 • N301 021 31/0553, „Eksperymentalne i symulacyjne badania oddziaływań niesteroidowych leków przeciwzapalnych z błoną”, grant promotorski, do 31 XII 2007, główny wykonawca MM.
 • P05A 011 27, “Charakterystyka genów zidentyfikowanych metodą różnicowej ekspresji w aktywowanych interleukiną-1 komórkach HepG2”, grant badawczy KBN, do 1.06.2007, główny wykonawca KM.

 • P04A 043 23, “Mechanizmy oddziaływań międzydomenowych w łańcuchu wysokopotencjalnych centrów oksydacyjno-redukcyjnych kompleksu białkowego cytochrom c--cytochrom bc1 (reduktaza cytochromu c)”, grant badawczy KBN, do 31.08.2005, wykonawca KM.
 • 4 P05A 081 14, “Modelowanie molekularne α1-antytrypsyny ludzkiej: jej mutanta Z, oddziaływania z ligandami drobno-cząsteczkowymi i średnio-cząsteczkowymi, procesu polimeryzacji”, grant promotorski KBN, główny wykonawca GJ, do 31. XII 2000.
 • 6 P04A 057 15, “Wpływ cholesterolu na strukturę i dynamikę błon fosfolipidowych – badania metoda symulacji dynamiki molekularnej”, grant promotorski KBN, główny wykonawca TR, do 31 XII 2000.
 • 6 P04A 041 16, “Molekularne mechanizmy antybakteryjnego działania magaininy-2 – badania metodą symulacji dynamiki molekularnej”, grant promotorski KBN, główny wykonawca KM, do 1 IV 2002.
 • 6 P04A 078 20, “Czterowymiarowe obrazowanie ruchów komórek w strukturze macierzy zewnątrzkomórkowej”, grant promotorski KBN, główny wykonawca Bartłomiej Rajwa, do 10 VIII 2002.
 • 4 P05F 019 16, “Interdyscyplinarne badania chiralnych związków monoterpenowych o długotrwałym działaniu miejscowo-znieczulającym”, grant badawczy KBN, główny wykonawca MPG, do 31 X 2001.
 • European Union Programme Centre of Excellence (contract no. BIER ICA1-CT-2000-70012), work package coordinator MPG, wykonawca KM, MPG, do 31 XII 2002.
 • 6 P04A 031 21, „Wpływ heterogeniczności błony na aktywność peptydów i białek”, grant badawczy KBN, kierownik MPG, wykonawca KM, TR, do 31 XII 2003.
 • JEP – 1111 3/96, “Creation of curriculum in biotechnology”, IBM UJ, Program TEMPUS, wykonawca MPG, do 30 IX 1999.
 • Program BIMOL Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, beneficjent MPG, 1993.

ModMol: Projects (last edited 2011-02-17 00:56:22 by JanuszMordarski)