Publication List 1990-1996

  • A. Pezeshk, M. Pasenkiewicz-Gierula, W.K. Subczynski, W.E. Antholine, Motional properties of copper(II) tetraphenylporphyrin and copper(II) tetraphenylporphyrin and copper(II) hematoporphyrin IX in lipid bilayers: an ESR study. J. Phys. Chem. 94, 451, 1990. PDF

  • M. Pasenkiewicz-Gierula, W.K. Subczyński, A. Kusumi, Rotational diffusion of a steroid molecule in phosphatidylcholine-cholesterol membranes: fluid-phase micro-immiscibility in unsaturated-phosphatidylcholine-cholesterol membranes. Biochemistry 29, 4059-4069, 1990. PDF

  • J.S. Hyde, M. Pasenkiewicz-Gierula, A. Jeżmanowicz, W.E. Antholine, Pseudo Field modulation in ESR spectroscopy. Appl. Magn. Reson. 1, 483-496, 1990.
  • M. Pasenkiewicz-Gierula, W.K. Subczyński, A. Kusumi, Influence of Phospholipid Unsaturation on the Cholesterol Distribution in Membranes. Biochimie 73, 1311-1316, 1991. PDF

  • H. Miyagawa, M. Pasenkiewicz-Gierula, K. Kitamura, Y. Takaoka, A. Kusumi, Molecular dynamics simulation of a phospholipid bilayer in water. Proc. Internat. Symp. Advanced Computing in Life Science, Fukuoka, Japan, 79-81, 1992.
  • M. Pasenkiewicz-Gierula. Badanie struktury i dynamiki paramagnetycznych układów molekularnych o spinie s=1/2 metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego. Rozprawy Habilitacyjne Nr 203, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 1-307, Kraków, 1990 (in Polish).
  • M. Pasenkiewicz-Gierula, W.K. Subczyński, Structure and dynamics of lipid bilayer membranes - comparison of ESR and molecular dynamics simulation results. Curr. Top. Biophys. 20, 93-98, 1996. PDF

  • H. Kołoczek, G. Jezierski, M. Pasenkiewicz-Gierula, Computer modelling of human alpha1-antitrypsin reactive site loop behaviour under mild conditions. Acta Biochim. Polon. 43, 467-474, 1996. PDF

  • M. Pasenkiewicz-Gierula, Wpływ wody na dynamiczną strukturę błony fosfolipidowej - badania metodą symulacji dynamiki molekularnej. Wiadomości Chemiczne 50, 43-52, 1996 (in Polish).

ModMol: Publications_1990-1996 (last edited 2011-04-19 12:34:35 by AgnieszkaKruszyna)