Publication List 2000-2001

 • M. Pasenkiewicz-Gierula, T. Róg, K. Kitamura, A. Kusumi, Cholesterol effects on the phosphatidylcholine bilayer polar region: a molecular simulation study. Biophys. J. 78, 1376-1389, 2000. PDF

 • Y. Takaoka, M. Pasenkiewicz-Gierula, H. Miyagawa, K. Kitamura, Y. Tamura, A. Kusumi, Generation of a liquid-crystalline phosphatidylcholine bilayer membrane from its crystal structure by molecular dynamics simulation. Biophys. J. 79, 3118-3138, 2000. online

 • M. Pasenkiewicz-Gierula, K. Murzyn, T. Róg, C. Czaplewski, Molecular dynamics simulation studies of lipid bilayer systems. Acta Biochim. Polon. 47, 601-611, 2000. PDF

 • M. Pasenkiewicz-Gierula, G. Jezierski, K. Murzyn, T. Róg, C. Czaplewski, J. Ciarkowski, Biofizyczne badania błon i białek metodą symulacji dynamiki molekularnej. Biotechnologia, 49, 75-89, 2000. (In Polish)
 • K. Murzyn, T. Róg, G. Jezierski, Y. Takaoka, M. Pasenkiewicz-Gierula, Effects of phospholipid unsaturation on the membrane/water interface: a molecular simulation study. Biophys. J. 81, 170-183, 2001. PDF

 • T. Róg, M. Pasenkiewicz-Gierula, Cholesterol effects on the phosphatidylcholine bilayer non-polar region: a molecular simulation study. Biophys. J. 81, 2190-2202, 2001.PDF

 • S. Ohta-Iino, M. Pasenkiewicz-Gierula, Y. Takaoka, H. Miyagawa, K. Kitamura, A. Kusumi, Fast lipid disorientation at the onset of membrane fusion as revealed by molecular dynamics simulations. Biophys. J. 81, 217-224, 2001. online

 • T. Róg, M. Pasenkiewicz-Gierula, Cholesterol effects on the phospholipid condensation and packing in the bilayer: a molecular simulation study. FEBS Letters, 502, 68-71, 2001. PDF

 • G. Jezierski, M. Pasenkiewicz-Gierula, The effect of the Glu342Lys mutation in alpha1-antitrypsin on its structure, studied by molecular modelling methods. Acta Biochim. Polon. 48, 1-11, 2001. online

 • T. Librowski, R. Czarnecki, S. Lochyński, B. Frąckowiak, M. Pasenkiewicz-Gierula, J. Grochowski, P. Serda, Comparative investigations of hydroxyamine carane derivative and its R,S-diastereoisomers with strong local anesthetic activity]. Polish J. Pharmacol. 53, 535-539, 2001. PDF

 • T. Róg, M. Pasenkiewicz-Gierula, Oddziaływanie cholesterol z fosfolipidami w błonie - badania metodą symulacji dynamiki molekularnej. Postępy Biologii Komórki, 27, supl. 16, 277-283, 2001.
 • W. K. Subczynski, M. Pasenkiewicz-Gierula, W. E Antholine. Zorientowana krystalizacja metaloporfiryn: wpływ pola magnetycznego i błon lipidowych. Postępy Biologii Komórki, 27, supl. 16, 285-296, 2001.
 • M. Pasenkiewicz-Gierula, T. Róg, K. Murzyn, Molecular simulation studies of the interfacial region in lipid bilayers. Postępy Biologii Komórki, 27, supl. 16, 297-303, 2001.
 • G. Jezierski, M. Pasenkiewicz-Gierula, Metoda symulowanego wyżarzania - zastosowanie do badania struktury i dynamiki białek. Postępy Biologii Komórki, 27, supl. 16, 305-317, 2001.

ModMol: Publications_2000-2001 (last edited 2011-04-19 12:48:59 by AgnieszkaKruszyna)